Aanmelden door verwijzers

Aanmeldprocedure

Om een patiënt aan te melden voor diagnostiek of behandeling in de kliniek ontvangen wij graag van u ons volledig ingevulde aanmeldformulier ondertekend door een huisarts of psychiater. Daarin dient de reden van aanmelding duidelijk te worden omschreven.

Om uw vraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij ook graag het volgende:

  • Verslag van eerder onderzoek naar ASS of ADHD
  • Ziektebeloop
  • Medicatiehistorie
  • Biografie
  • Overige gehanteerde behandelmethoden

De volgend doelgroepen komen in aanmerking voor verwijzing naar het COS:

  • Mensen met autisme of ADHD die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
  • Mensen met autisme of (ADHD) waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Na aanmelding wordt elke inschrijving binnen twee weken beoordeeld door een behandelaar. Wanneer de vraag passend is voor ons team/voor het COS wordt de patiënt schriftelijk uitgenodigd.

Wanneer de vraag niet passend is of er nog aanvullende informatie nodig is nemen wij contact op met de verwijzer.

Op dit moment hebben wij op de klinische afdeling Medium Care/High Care in Deventer (locatie Lorna Wing) een wachtlijst langer dan een jaar, waardoor het enige tijd kan duren voordat wij nieuwe aanmeldingen in behandeling kunnen nemen. Via de website laten we weten wanneer aanmeldingen weer mogelijk zijn.

Bent u werkzaam binnen Dimence en wilt u een patiënt naar het COS verwijzen. Gebruik dan het interne aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

Bent u elders werkzaam en wilt u een patiënt verwijzen naar het COS dan kunt u gebruik maken van het externe aanmeldformulier. Stuur een korte verwijsbrief voorzien van een handtekening en AGB code van de verwijzer (huisarts of psychiater) als bijlage mee.

NB uw aanmelding wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze volledig is ingevuld met als bijlage een verslag van eerder onderzoek naar ASS of ADHD.

Hier vindt u het interne aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van de gevraagde informatie naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

Hier vindt u het externe aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van een handtekening en agb-code van de verwijzer (arts of psychiater) naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

Intramurale plaatsing

Als uw patiënt momenteel in een ggz instelling verblijft en u wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) dan moet u rekening houden met onderstaande procedure.
Allereerst moet duidelijk zijn of het COS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de patiënt. Kan dat niet, dan brengt COS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de patiënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de patiënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd op basis van onderaannemerschap of een andere diagnose.

Onderaannemerschap

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen kan door een andere 2e of 3e lijns zorgaanbieder ingeschakeld worden voor diagnostisch onderzoek, behandeladvies of opname.
Indien cliënt bij u staat ingeschreven met een ontwikkelingsstoornis als hoofddiagnose (ASS of ADHD) moet er onderaannemerschap worden geregeld. In dat geval is verwijzende instantie de hoofdaannemer en registreert daarmee alle activiteiten in de DB(B)C en ZZP, ook die van de andere 3e lijns zorgaanbieder. De hoofdaannemer is daarbij verantwoordelijk voor de geleverde zorg. Voor het maken van afspraken van over onderaannemerschap hebben wij de een aantal gegevens van uw instelling nodig. Hier wordt naar gevraagd in het aanmeldformulier.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met het secretariaat:

Ambulant: 0570-63 96 56 of via  secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl

Kliniek: 0570- 60 45 00 of via secretariaat-cos-kliniek@dimence.nl

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Workhome

Momenteel is het tot onze spijt niet mogelijk om patiënten aan te melden voor het Workhome omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website. Heeft u een vraag over deze voorziening, dan kunt u dit mailen naar cos@dimence.nl.

Wachttijden OPW - Perspectief - High / Medium Care

Wachttijden SCOS