Aanmelden door verwijzers

Aanmeldprocedure

Om een patiënt aan te melden voor behandeling, ontvangen wij graag van u in de verwijsbrief duidelijk omschreven de reden van aanmelding. Om uw vraag goed te kunnen beoordelen ontvangen wij graag van u – voor zover mogelijk – informatie over:
  • Ziektebeloop
  • Medicatiehistorie
  • Overige gehanteerde behandelmethoden
  • Biografie

De volgende doelgroepen komen in aanmerking om naar het COS te worden verwezen voor behandeling:
  • Mensen met autisme of ADHD die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden
  • Mensen met autisme of ADHD waarbij sprake is van complexe diagnostiek

Hier vindt u het interne aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van een handtekening en agb-code van de verwijzer (arts of psychiater) naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

Hier vindt u het externe aanmeldformulier. Stuur deze, voorzien van een handtekening en agb-code van de verwijzer (arts of psychiater) naar secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl.

Intramurale plaatsing

Als uw patiënt momenteel in een ggz instelling verblijft en u wilt dat het verblijf wordt voortgezet binnen een klinische afdeling van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen (COS) dan moet u rekening houden met onderstaande procedure.

Allereerst moet duidelijk zijn of het COS de geleverde zorg kan declareren op de zorgverzekeraar van de patiënt. Kan dat niet, dan brengt COS de geleverde zorg in rekening bij de huidige verblijfsaanbieder. Pas als duidelijk is of gedeclareerd kan worden naar de zorgverzekeraar van de patiënt of als het contract met de huidige verblijfsaanbieder is ondertekend, wordt de patiënt na een positief oordeel van de intakecommissie op de wachtlijst voor opname geplaatst. Als voorafgaand aan de opname diagnostiek of consultatie wordt verleend, wordt dit waar mogelijk gedeclareerd als second opinion of een andere diagnose.

Heeft u vragen, neem dan contact op met cos@dimence.nl.

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Workhome

Momenteel is het tot onze spijt niet mogelijk om patiënten aan te melden voor het Workhome omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website. Heeft u een vraag over deze voorziening, dan kunt u dit mailen naar cos@dimence.nl.

Wachttijden OPW - Perspectief - High / Medium Care

Wachttijden SCOS