Als het thuis niet meer gaat. Kwalitatief onderzoek naar de gebeurtenissen die vooraf gaan aan een klinische crisisbehandeling bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking, vanuit het perspectief van de hulpverleners

Onderzoeker: Mirjam Brinks, GGZ Verpleegkundig Specialist i.o.
In kader van: Opleiding GGZ-VS
Samenwerking: De Swaai (Beetsterswaag), VGGNet (Warnsveld), Dimence (COS en Spoedeisende psychiatrie)
Duur: sept 2015-juni 2016
Status: Afgerond
Informatie: Mirjam Brinks
Email: m.brinks@dimence.nl