Gender en gezondheid

Dokters moeten veel meer dan nu rekening houden met het feit dat vrouwen andere gezondheidsproblemen hebben dan mannen. Dat is de inzet van een plan 'Gender en Gezondheid' dat op dinsdag 13 mei is gepresenteerd. Het plan is opgesteld door de 'Alliantie gender & gezondheid'. Minister Jet Bussemaker, die emancipatie in haar portefeuille heeft, ondersteunt de campagne met een bijdrage van rond de half miljoen euro. Lees het artikel in Trouw van maandag 12 mei. Ook in de psychiatrie is er sprake van verschillen tussen mannen en vrouwen.

Neem bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen. Autisme en ADHD uiten zich anders bij vrouwen en meisjes, dan bij mannen en jongens. Waarschijnlijk wordt de diagnose autisme of ADHD nog vaak over het hoofd gezien bij deze groep. Bij het Centrum Ontwikkelingsstoornissen is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van vrouwen met autisme en/of ADHD. Het centrum zet zich actief in om de diagnostiek en behandeling van vrouwen met autisme en ADHD te verbeteren, mede door wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten.

In 2011 verscheen hierover een artikel in de Medemence, het relatiemagazine van Dimence, met als titel Ontwikkelingsstoornissen bij vrouwen en meisjes. Patricia van Wijngaarden, psychiater en manager Zorg bij Dimence, zegt hierover: “Vrouwen vertonen vaker dan mannen sociaal wenselijk gedrag, waardoor een stoornis minder zichtbaar is. Als een vrouw depressieve klachten heeft en haar broer heeft ADHD, dan is het belangrijk dat die mogelijkheid bij haar ook wordt onderzocht.”

Wilt u meer informatie? Neem contact op met het Centrum Ontwikkelingsstoornissen: cos@dimence.nl.