Informatie voor patiënten

Diagnostiek, consultatie en behandeling
Het is mogelijk dat uw huisarts of psycholoog u verwijst naar het COS als de diagnostiek heel ingewikkeld is, of voor een advies over hoe u het best behandeld kunt worden. Soms is het mogelijk om kortdurend door het COS zelf poliklinisch behandeld te worden. Er zijn binnen het COS verschillende opnamemogelijkheden voor jeugdigen en volwassenen met autisme in een van onze klinische afdelingen.

Eerste gesprek
Na aanmelding wordt u schriftelijk uitgenodigd. Als u de uitnodiging krijgt voor het eerste gesprek is het belangrijk om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) én een geldig bewijs van uw zorgverzekeraar (verzekeringspas) mee te nemen.

Financiering van de behandeling
In principe wordt de behandeling door het COS vergoed door de verzekering. Als u daarvoor moet worden ingeschreven bij Dimence, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Als u al ingeschreven bent bij Dimence hoeft dat niet. Over het algemeen wordt de ambulante behandeling door uw ziektekostenverzekering gedekt. In het geval u in aanmerking komt voor een opname is het goed om tijdens de intakegesprekken samen met ons uit te zoeken welke financiële consequenties de opname voor u heeft; dit kan voor iedereen weer anders zijn.