In memoriam: Lorna Wing

Op 6 juni overleed Lorna Wing op 85 jarige leeftijd. Haar naam mochten wij verbinden aan de nieuwe autismekliniek die in april jl. werd geopend. Wij zijn trots dat zij daar, via prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes, toestemming voor heeft gegeven en ons op het hart heeft gedrukt dat we een verantwoordelijk taak hebben, namelijk: optimale zorg bieden aan  mensen met autisme. Daar stond Lorna Wing voor, en daar zullen wij ook voor staan.

Dochter met autisme
Lorna Wing (1928 – 2014) was een Britse psychiater een onderzoekster op het gebied van autisme. Ze was getrouwd met Prof dr John Wing (overleden in 2010), eveneens een psychiater die veel bekendheid genoot vanwege zijn baanbrekend onderzoek naar schizofrenie. Ze kregen een dochter met autisme (die op 49 jarige leeftijd overleed) hetgeen bij beiden leidde tot heel veel onderzoek en publicaties op het gebied van autisme.

Eerste oudervereniging
Lorna Wing is de eerste ter wereld die een oudervereniging(NAS 1662) oprichtte, gevolgd door de Amerikaanse oudervereniging in 1964 door Rimland, ook een ouder van een kind met autisme. In Nederland is de NVA is 1978 opgericht, uit een samenvoeging van de NSA en BBAKO die uit 1974 stammen. De Engelse oudervereniging is nog altijd een van de meest bloeiende en krachtige ouderverenigingen ter wereld.

Triade van ASS
Lorna kan theorie en praktijk uitstekend integreren. Samen met Judy Gould plaatste zij de triade van ASS op de agenda: het autismespectrum wordt gekenmerkt door tekorten in sociale interacties, in communicatie en in verbeelding. Dit laatste is een belangrijke stap en enigszins afwijkend van de DSM die toentertijd een beperkt repertoire interesses en stereotiepe gedragingen als derde criterium aangaf. Lorna meent dat dit laatste het gevolg is van een tekort in verbeelding. Hiermee verheft ze de criteria van het gedragsniveau naar het cognitieve niveau: verbeelding is een cognitieve vaardigheid. Dit heeft onderzoek naar cognitie een flinke ‘push’ gegeven.

Zij ziet de tekorten in sociale interacties als een kernprobleem van autisme en heeft een zeer bruikbare sociale indeling in groepen gemaakt

  • The aloof group
  • The passive group
  • The active-but-odd Group
  • The over-formal, stilted Group (deze is later toegevoegd)

Hiermee benadrukt ze dat de benadering hierop afgestemd moet zijn.

Asperger
Een van haar grootste verdiensten is de ontwikkeling van de DISCO (Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders), een interview (vergelijkbaar met de ADI-R) die vooral in de UK heel veel wordt gebruikt. Ook in Nederland is het een van de instrumenten die veelvuldig wordt gebruikt. Daarnaast is zij degene die in 1981 het Asperger syndroom in de Engelstalige literatuur heeft geïntroduceerd. Lorna Wing heeft een gouden pen. Ze heeft naast uitstekend wetenschappelijke publicaties ook veel geschreven voor ouders in zeer begrijpelijke taal. Haar boeken zijn in talloze talen vertaald. Haar betrokkenheid bij ouders van kinderen met autisme is erg groot, ze voelt een grote verwantschap met hen en biedt vandaar uitheel veel steun.

Lorna Wing Centre
Als mens is Lorna een warme persoonlijkheid, altijd een luisterend oor en strijdend voor de rechten van mensen met autisme. Ook staat zij altijd open voor suggesties van anderen. Het naar haar genoemde Lorna Wing Centre in Bromley in de UK weerspiegelt haar werkwijze: een gewoon huis, waar kinderen, adolescenten en volwassene op autisme onderzocht kunnen worden. Een huis met een tuin en met een keuken waar het buitenspelen en de maaltijd deel van het onderzoek uitmaakt. Een gezellige familiesfeer waar een ieder zich al snel thuis voelt. Lorna heeft ook oog voor de grote individuele verschillen, ze kijkt naar de persoon met autisme. De mens staat voorop. Maar ze ziet een duidelijk algemeen kenmerk: ”Lack of social instinct”.

Wij zijn trots dat ook onze kliniek in Deventer de naam Lorna Wing mag dragen.  

Bram Sizoo, psychiater en hoofd Centrum Ontwikkelingsstoornissen
Eddy de Vries, interim hoofd bedrijfsvoering
medewerkers autismekliniek Lorna Wing

Met dank aan prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes voor deze beschrijving van Lorna Wing