Nieuws

Kunst van het leven voor mensen met autisme

Iedereen stelt vragen in het leven over het leven. Voor mensen met autisme is dat niet anders. Binnenkort starten er bijeenkomsten voor mensen met autisme die zorg krijgen van Dimence, onder de naam ‘Kunst van het leven’. In de bijeenkomsten komen vragen aan de orde als: waar geloof ik in? Wat is een goed leven?

Wittenbergstichting subsidieert onderzoek EMDR bij autisme

Ella Lobregt - van Buuren onderzoekt het effect van EMDR op symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met autisme. De Dr. Wittenbergstichting heeft een subsidiebedrag van 3000 euro toegekend om het onderzoek uit te voeren.

EMDR wordt slechts mondjesmaat toegepast bij mensen met autisme en het effect van deze behandelmethode is niet eerder onderzocht. Ella vermoedt dat er sprake kan zijn van diagnostic overshadowing. Dit betekent dat traumagerelateerde klachten mogelijk worden toegeschreven aan autisme en zo onnodig onderbehandeld blijven. De Dr.

Cliëntenraad feliciteert SCOS met keurmerk

De Cliëntenraad van de Divisie Topreferente GGZ feliciteert het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) met het keurmerk TOPGGz. Namens het management nam Eddy de Vries, manager bedrijfsvoering, een orchidee in ontvangst van de raadsleden. De Cliëntenraad koos voor een orchidee omdat deze onder andere staat voor charme, schoonheid en wijsheid. Deze eigenschappen ziet de raad terug in de nieuwe kliniek, de bejegening naar cliënten en de innovatieve behandelingen van het SCOS.

TOPGGz keurmerk voor SCOS

Deventer, 25 juni 2014

TOPGGz keurmerk voor Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen in Deventer

Het TOPGGz keurmerk is toegekend aan het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence; een gespecialiseerd centrum voor volwassenen met autisme en ADHD. “Dit betekent vooral erkenning voor deze groep patiënten”, zegt Bram Sizoo, psychiater en hoofd van het centrum in Deventer.

In memoriam: Lorna Wing

Op 6 juni overleed Lorna Wing op 85 jarige leeftijd. Haar naam mochten wij verbinden aan de nieuwe autismekliniek die in april jl. werd geopend. Wij zijn trots dat zij daar, via prof. dr. Ina van Berckelaer Onnes, toestemming voor heeft gegeven en ons op het hart heeft gedrukt dat we een verantwoordelijk taak hebben, namelijk: optimale zorg bieden aan  mensen met autisme.

Onderzoek krijgt internationale aandacht

Tot onze verrassing heeft Medscape, een vooraanstaande Amerikaanse research news service, het ADASS onderzoek van het COS uitgelicht in haar recente bulletin. Het onderzoek werd door Bram Sizoo gepresenteerd tijdens het internationale congres over autisme onderzoek (de IMFAR) dat onlangs werd gehouden in Atlanta. Het ADASS onderzoek is de afgelopen 2 jaar binnen de regionale teams ontwikkelingsstoornissen (TOS teams) van Dimence uitgevoerd. Dit kon alleen dankzij de enorme inzet van de betrokken teamleden. De gepresenteerde data is voorlopig, want de analyses lopen nog volop.

Vacatures Lorna Wing

we zijn regelmatig op zoek naar nieuwe personeelsleden. Voor meer informatie en voor openstaande vacatures kijk op www.werkenbijdimencegroep.nl.

Gender en gezondheid

Dokters moeten veel meer dan nu rekening houden met het feit dat vrouwen andere gezondheidsproblemen hebben dan mannen.

Intensieve therapie in prikkelarme kliniek

Donderdag 10 april verscheen er in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid nieuwsartikel over autismekliniek Lorna Wing.

Jasper Wagteveld (lid van de clientenraad), Coen van Driel (systeemtherapeut) en Renze van den Noort (teamleider) vertellen over de kliniek in Deventer. Jasper geeft aan dat autisme een handicap is met mogelijkheden. Renze en Coen geven aan dat het hele pand en de behandeling zo ingericht zijn dat deze uitermate geschikt zijn voor mensen met autisme.

Reach-Aut, Academische Werkplaats Autisme verbindt wetenschap en praktijk

Er wordt veel onderzoek gedaan naar autisme. Toch is het nog te vaak zo dat de doorstroom van kennis naar de praktijk stagneert. Reach-Aut, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en het Dr. Leo Kannerhuis Expertise- en Behandelcentrum voor Autisme, wil hier verandering in brengen.

Pagina's