Opnieuw TOPGGz keurmerk voor Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen Dimence toegekend

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence heeft opnieuw het TOPGGz keurmerk ontvangen. “Het is een mooie erkenning voor de hoogspecialistische zorg die wij bieden aan mensen met autisme en ADHD”, zegt André van Boekholt, manager Topreferente ggz bij Dimence. Het keurmerk wordt opnieuw voor vier jaar afgegeven.

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence levert en verbetert zorg voor mensen met autisme en ADHD. Het TOPGGz keurmerk betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Autisme en ADHD
Het komt nog vaak voor dat autisme of ADHD niet herkend wordt bij mensen die al van jongs af aan proberen hun hoofd boven water te houden in de maatschappij. Dat doen ze vaak zo goed, dat niemand in de gaten heeft hoeveel moeite dat kost en met hoeveel ellende dat gepaard gaat. Als de diagnose dan uiteindelijk wordt gesteld, blijkt vaak dat zij inmiddels klachten hebben ontwikkeld op het gebied van angst, depressie en verslaving. Eerdere herkenning en erkenning van autisme en ADHD vergroot de mogelijkheden voor eigen regie en voorkomt voor alle partijen kostbare problemen.

Topzorg
De stichting TOPGGz maakt zich hard voor topklinische geestelijke gezondheidzorg, vooral voor die patiënten die in de reguliere ggz niet goed geholpen kunnen worden. Het keurmerk wordt na beoordeling of de afdeling voldoet aan de strenge selectiecriteria toegekend. Van Boekholt: “Vier jaar geleden kregen we voor het eerst deze erkenning. Dat we nu opnieuw het keurmerk TOPGGz krijgen, is een bevestiging dat we met ons werk op de goede weg zijn. Toch hebben we nog veel te doen. Ik hoop dat we (jong)volwassenen met autisme of ADHD nog meer kunnen ondersteunen in het versterken van hun eigen regie. Het keurmerk is een extra stimulans om ons in te blijven zetten voor onze patiënten. Over de criteria voor het TOPGGz keurmerk is goed nagedacht. Iedere afdeling die zich deze criteria ter harte neemt, is goed bezig om toe te werken naar een betere en gezondere ggz, waar mensen die een beroep op ons moeten doen, echt van kunnen profiteren.”

Over TOPGGz: www.topggz.nl​