Professionals

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is een derdelijns voorziening waar u patiënten met zeer complexe problematiek kunt aanmelden die elders in de tweede lijn in behandeling zijn voor ASS of ADHD. Ook patiënten die niet gemotiveerd zijn voor behandeling ondanks de ernst van de situatie, kunt u bij ons aanmelden. Wij zijn specialist op het gebied van ASS, ADHD en comorbiditeit en beschikken over ambulante en klinische voorzieningen. Als wij geen passend aanbod hebben voor uw vraag, denken wij altijd met u mee naar alternatieve mogelijkheden. Wij fungeren als vraagbaak op het gebied van autisme en ADHD voor u als professional en wij bieden diverse vormen van deskundigheidsbevordering aan.