Programma symposium COS 2 december

Tijd Wat Door

12.00 - 12.30

Registratie en ontvangst met koffie en broodjes
12.30 - 12.45 Welkom door dagvoorzitter
12.45 - 13.15 Plenaire lezing: Autisme in de levensloop prof. dr. Hilde Geurts
Wetenschappelijk programma Praktijkprogramma - workshops
Tijd Wat Door Tijd Wat Door

Plenair blok 1
Onderzoekslijn: diagnostiek, behandeling en beloop van ontwikkelingsstoornissen

Parallel blok 1
13.30-13.50 EMDR voor traumatische belevingen bij ASS Ella Lobregt 13.30-14.30 Werken op Lorna Wing (PICU, verpleegpostvrij werken) o.l.v. Renze van den Noort
13.50-14.10 De validiteit van zelfrapportage lijsten voor ASS Bram Sizoo 13.30-14.30 Werken op MC/HC: stabiliserende behandeling o.l.v. Ingrid ten Westeneind
14.10-14.30 Mindfulness of CGT voor volwassenen met autisme Erik Kuiper
WISSEL

Plenair blok 2
Onderzoekslijn: conceptuele aspecten van ontwikkelingsstoornissen

Parallel blok 2
14.45-15.05 De beleving van het zelf bij schizofrenie en autisme Harmke Nygård 14.45-15.45 Werken op Lorna Wing (PICU, verpleegpostvrij werken) o.l.v. Renze van den Noort
15.05-15.25 Contact maken, wat is dat? Derek Strijbos 14.45-15.45 Vroegsignalering o.l.v. Frans Fluttert
15.25-15.45 Gender, comorbiditeit en autisme Patricia van Wijngaarden
WISSEL

Plenair blok 3

Onderzoekslijn: verpleegkundige aspecten van ontwikkelingsstoornissen

Parallel blok 3
16.00-16.20 Verslaving, autisme en ADHD vanuit verpleegkundig perspectief Linda Kronenberg 16.00-17.00 Werken op MC/HC: stabiliserende behandeling o.l.v. Ingrid ten Westeneind
16.20-16.40 Klinische intensieve behandeling voor mensen met autisme Hendrikje Bloemert 16.00-17.00 Vroegsignalering o.l.v. Frans Fluttert
16.40-17.00 Flankerend Ambulantiseren Mirjam Brinks      
17.00 Afsluiting met borrel en hapjes