Publicaties

Bram Sizoo

Vuik, R., Deen, M., Sizoo, B., Arntz, A. (2018). Temperament, Character and Personality Disorders in Adults with Autism Spectrum Disorder: a Systematic Literature Review and Meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disorders. Volume 5, Issue 2,  pp 176–197. https://doi.org/10.1007/s40489-018-0131-y

Janssen, L., Kan, C.C., Carpentier, P.J., Sizoo, B., Hepark, S., Schellekes, M.P.J. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy v. treatment as usual in adults with ADHD: a multicentre, single-blind, randomised controlled trial. Psychological Medicine. doi.org/10.1017/S0033291718000429

Tak, L.M., Sizoo, B., aan de Stegge, B.M., Adema, S., van Duijn, E., Kremer, B. (2017). Vertraagde diagnose van de ziekte van Huntington in een psychiatrische setting. Tijdschrift voor psychiatrie, 2017/6, 372-375            http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-6-artikel-tak.pdf

Sizoo, B., Kuiper, E. (2017). Cognitive behavioural therapy and mindfulness based stress reduction may be equally effective in reducing anxiety and depression in adults with autism spectrum disorders. Research in Developmental Disabilities, Mar 22; 64. 47-55 DOI: 10.1016/j.ridd.2017.03.004

Nygard-Smith, H., Sizoo, B. (2016). De beleving van 'het zelf' bij autisme en schizofrenie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 91-101.

Booij, A. de Groot, I.W., van den Brenk, P.M.J., R., Sizoo, B. (2016). De effectiviteit van sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met een autisme spectrumstoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 110-116.

Sizoo, B.B., van der Gaag, R.J. & van den Brink, W. (2015). Temperament and character as endophenotype in adults with Autism Spectrum Disorders or Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Autism: International Journal of Research and Practice. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24535690

Sizoo, B.B., & Glas, G. (2015). De verplichte proefpersonenverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd verplicht.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 57;4.

Janssen, L., Kan, C.C., Carpentier, P.J.J., Sizoo. B.B., Hepark, S., & Grutters, J. (2015). Mindfulness based cognitive therapy versus treatment as usual in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). BMC Psychiatry, 15-216. DOI 10.1186/s12888-015-0591-x

Sizoo, B.B., Horwitz, E.H., Teunisse, J.P., Kan, C.C., Vissers, C.T.W.M., Forceville, E.J.M., van Voorst, A.J.P. & Geurts, H.M. (2015). Predictive validity of self-report questionnaires in the assessment of autism spectrum disorders in adults. Autism, DOI: 10.1177/1362361315589869 

Sizoo, B.B., & Kuiper, E. (2014). Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for adults with autism spectrum disorder (ASD).
Poster presented at the European Congress of Psychiatry (EPA), Munchen, Germany.

Sizoo, B.B., Horwitz, E.H. Teunisse, J.P., & Geurts, H.M. (2014). Ability of the RAADS-R, AQ-28 and AQ-10 to predict ASD in not yet diagnosed adult outpatient referrals.
Poster presented at theEuropean Congress of Psychiatry (EPA), Munchen, Germany.

Sizoo, B.B., van Wijngaarden-Cremers P.J., & van der Gaag, R.J. (2013). Autisme spectrum stoornissen en verslaving.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 55, 861-866.

Sizoo, B.B., & Horwitz, E. (2013). Personality Disorders. In F.R. Volkmar (ed). Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders (pp. 2194-2198). New York: Springer.

Horwitz, E. & Sizoo, B.B. (2013). ASS en persoonlijkheidsstoornissen. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys, P. Gevers.
Behandeling van volwassenen met een ASS (pp. 271-279). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Sizoo, B.B. et al. (2013). Klinische behandelingen. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys & P. Gevers. Behandeling van volwassenen met een ASS
(pp 209-219). Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Gerrit Glas

Glas, G.G. (2017). Public and Institutional Aspects of Professional Responsibility in Medicine and Psychiatry. Philosophia Reformata, 82;146-166.

Glas, G.G. (2017). Introduction to special issue: Normative Practices. Philosophia Reformata, 82; 117-120

Strijbos, D., Glas, G. (2016). Voorbij stoornisgericht denken, PsyXpert

Sizoo, B.B., & Glas, G. (2015). De verplichte proefpersonenverzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is lang niet altijd verplicht.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 57; 4.

Glas, G. (2014). Beyond professionalism – once more.
Psyche en Geloof, 25(1), 24-31.

Glas, G. (2014). Vergeving is niet hetzelfde als verzoening.
Wijsgerig Perspectief, 54, 12-21.

Van Bruggen, V., Bohlmeijer, E.T. & Glas, G. (2013). Over de plaats van existentiële thema’s in cognitieve gedragstherapie.
Gedragstherapie, 46, 119-134.

Glas, G. (2013). Waarom het biopsychosociale model faalde en desondanks toekomst heeft.
Psyche en Geloof, 24(2), 84-94.

Glas, G. (2013). Truth, truthfulness, and the I-self relationship. In L. Zuidervaart, A. Carr, M. Klaassen & R. Shuker (Eds.).
Truth Matters: Knowledge, Politics, Ethics, Religion (pp. 175-194).
Montreal & Kingston, McGill-Queen’s University Press.

Glas, G. (2013). Het medisch object. In: J. van Dissel, D. Engberts & R. Buiter (red.). Het menselijk lichaam. Zijn of hebben we een lijf?
Cahier Biowetenschappen en Maatschappij, 32, 10-14.

Glas, G. (2013). Verklaren en begrijpen: niet zonder meer een nevenschikking. Honderd Jaar Algemene Psychopathologie.
De Psychiater, 20, 18-21.

Glas, G. (2013). Ziekte en stoornis in de psychiatrie. Over context en waarden bij psychiatrische diagnostiek. In M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (red.).
Komt een filosoof bij de dokter. Denken over gezondheid en zorg in de 21e eeuw (129-142).
Amsterdam: Boom.

Ella Lobregt - van Buuren

Lobregt-van Buuren, E., Sizoo, B., Mevissen, L., de Jongh, A. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy as a Feasible and Potential Effective Treatment for Adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) and a History of Adverse Events. Journal of Autism and Developmental Disorders. July 2018.
DOI: 10.1007/s10803-018-3687-6

Linda Kronenberg

Kronenberg, L.M., Goossens, P.J.J., van Busschbach, J., van Acherberg, T. & van den Brink, W. (2015). Coping styles in substance use disorder (SUD) patients with and without co-occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD). BMC Psychiatry, 15-159. DOI: 10.1186/s12888-015-0530-x 

Kronenberg, L.M., Verkerk-Tamminga, R., Goossens, P.J.J., van den Brink, W. & van Achterberg, T. (2015). Personal Recovery in Individuals Diagnosed with Substance use Disorder (SUD) and Co-Occurring Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) or Autism Spectrum Disorder (ASD). Archives of Psychiatric Nursing, 29;242–248. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2015.04.006

Kronenberg, L.M., Goossens, P.J.J., van Busschbach, J., van Acherberg, T. & van den Brink, W. (2015). Burden and expressed emotion of caregivers in cases of adult substance use disorder (SUD) with and without attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD). International Journal of Mental health and addicition. DOI 10.1007/s11469-015-9567-9

Kronenberg, L.M., Goossens, P.J.J., van Etten, D.M., van den Brink, W. & Achterberg, T. (2014). Need for care and life satisfaction in adult substance use disorder patients with and without attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD).
Perspectives in Psychiatric Care. DOI:10.1111/ppc.12056

Kronenberg, L.M., Slager-Visscher, K., Goossens, P.J.J., van den Brink, W. & Achterberg, T. (2014). Everyday life consequences of substance use in adult patients with a substance use disorder (SUD) and co-occurring attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) or autism spectrum disorder (ASD): a patient’s perspective.
BMC Psychiatry, 14, 264.
DOI:10.1186/s12888-014-0264-1

Derek Strijbos

Strijbos, D. & F. Jongepier (2018). Self-knowledge in psychotherapy: Adopting a Dual Perspective Towards one’s own Mental States. Philosophy, Psychiatry & Psychology, vol 25. 1;45-58.

 

Strijbos, D. (2017). What's the philosopher's role in interdisciplinary research? Philosophy, Psychiatry, Psychology. Vol. 24-1, 17-19.


Strijbos, D. & Glas, G. (2016). Voorbij stoornisgericht denken. PsyXpert.

Patricia van Wijngaarden

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. (2017). ASD, SUD and gender. European Psychiatry Vol 41;S882-S883. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1783


Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. (2016). Autism and substance use comorbidity: Screening, identification and treatment. European Psychiatry 33:S21-S22. DOI 10.1016/j.eurpsy.2016.01.829

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., van der Gaag R.J. (2015). The Clinical Science of Treatment of Challenging Behaviours in High Functioning Women with autism spectrum disorders. European Psychiatry, 30;259. DOI:10.1016/S0924-9338(15)30213-3

Van Wijngaarden, P.J.M., Oosterling, Grotenhuis, M., van Deurzen P, Groen, W., Visser, J.C. (2015). Gender differences in autism spectrum disorders as toddlers grow into childhood. Journal of Autism and Develeopmental Disorders.

Van Wijngaarden, P.J.M., Lagro-Janssen, A.L.M., van der Gaag, R.J. (submitted). Gender differences and health: development and (psycho)pathology.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., van Eeten, E., Groen, W.B., van Deurzen, P.A., Oosterling I.J., & van der Gaag R.J. (2014). Gender and age differences in the core triad of impairments in Autism Spectrum Disorders: a systematic review and meta-analysis.
Journal of Autism and Developmental Disorders, 44 (3), 627-635.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., van Eeten, E., Groen, W.B., van Deurzen, P.A., Oosterling, I.J., van der Gaag, R.J. (2014). Gender and age differences in the core triad of impairments in autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis.
Poster presented at the European Congress of Psychiatry (EPA), Munchen, Germany.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., van Deurzen, P.A., Oosterling, I.J., Groen, W.B., Langen, M., Lagro-Janssen A.L., & van der Gaag, R.J. (2014). Een veranderende kijk op psychopathologie.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 56, 10, 670-679.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. (2014). ASS bij meisjes en vrouwen.
Modern Medicine: 3.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. (2014). Verslaving bij jongeren.
Modern Medicine: 4.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. (2013). Verslaving en ASS. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys, P. Gevers (Eds).
Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 263-270).
Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. & van der Gaag, R.J. (2013). Verslaving en autisme. In G. Dom, A. Dijkhuizen, B. van der Hoorn, H. Kroon, C. Muusse, S. van Rooijen, R. Schoevers, A. van Wamel (Eds.)
Handboek dubbele diagnose (pp. 315-328).
Utrecht: De Tijdstroom.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. & van der Gaag, R.J. (2013). ADHD en autismespectrumstoornissen. In B.C.J.M. Fauser, A.L.M. Lagro-Janssen, A.M.E. Bos, (Eds.)
Handboek vrouwspecifieke geneeskunde.
Houten: Prelum

Sizoo, B.B., van Wijngaarden-Cremers, P.J.M. & van der Gaag, R.J. (2013). Autisme spectrum stoornissen en verslaving.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 55, 861–866.

Van Wijngaarden-Cremers, P.J.M., & van der Gaag, R.J. (2013). Genderverschillen in psychopathologie: sterke vrouwelijke genen in vrouwonvriendelijke omgevingen.
Poster gepresenteerd op het Congres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Maastricht, Nederland.