Resultaten onderzoek naar toepasbaarheid en effectiviteit van EMDR bij volwassenen met autisme

Resultaten onderzoek naar toepasbaarheid en effectiviteit van EMDR bij volwassenen met autisme zijn gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders.
Belangrijk om trauma bij mensen met autisme niet over het hoofd te zien! Behandeling met EMDR lijkt goed mogelijk. 
 
Ella Lobregt-van Buuren, teamleider zorg MCHC Cluster Ontwikkelingsstoornissen/ klinisch psycholoog