TOPGGz keurmerk voor SCOS

Deventer, 25 juni 2014

TOPGGz keurmerk voor Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen in Deventer

Het TOPGGz keurmerk is toegekend aan het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence; een gespecialiseerd centrum voor volwassenen met autisme en ADHD. “Dit betekent vooral erkenning voor deze groep patiënten”, zegt Bram Sizoo, psychiater en hoofd van het centrum in Deventer.

Het centrum levert en verbetert zorg voor mensen met autisme en ADHD. Het TOPGGz keurmerk betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor gespecialiseerde, innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

Autisme en ADHD

Sizoo houdt zich al vanaf het begin van zijn carrière als psychiater bezig met autisme en ADHD. Toch ziet hij nog steeds dat de zorg voor en bekendheid van deze groep patiënten beter kan. “Het komt nog vaak voor dat autisme of ADHD niet herkend wordt bij mensen die al van jongs af aan proberen hun hoofd boven water te houden in de maatschappij. Dat doen ze vaak zo goed, dat niemand in de gaten heeft hoeveel moeite dat kost en met hoeveel ellende dat gepaard gaat. Als de diagnose dan uiteindelijk wordt gesteld, blijkt vaak dat zij inmiddels klachten hebben ontwikkeld op het gebied van angst, depressie en verslaving. Eerdere herkenning en erkenning van autisme en ADHD vergroot de mogelijkheden voor eigen regie en voorkomt voor alle partijen kostbare problemen.”

Verbeteren van diagnostiek en behandeling

Bram Sizoo is trots op de toekenning van het keurmerk voor ‘zijn’ centrum. Eén van de criteria van de stichting TOPGGz voor het toekennen van het keurmerk, is dat er wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisoverdracht moet plaatsvinden. “Wij doen dat al jaren met als doel het verbeteren van diagnostiek en behandeling voor onze doelgroep. Het bevorderen van goede diagnostiek betekent niet alleen dat autisme en ADHD bij volwassenen eerder herkend wordt, maar misschien nog wel belangrijker: dat de diagnose niet te snel en onterecht wordt gesteld. Veel media aandacht is goed, maar leidt helaas ook vaak tot over-diagnostiek. Daar zitten mensen echt niet op te wachten en dit maakt de gezondheidszorg nog duurder dan ze al is.”

Kennis is macht, karakter is meer

Deskundigheid, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, allemaal termen die onlosmakelijk verbonden zijn met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen. Toch gaat het niet alleen daarover, aldus Sizoo. “Minstens zo belangrijk is dat de behandelaar in zijn of haar professionele rol zich op een authentieke, betrokken en dus eigenlijk op een hele normale manier verhoudt tot de patiënt. Voor mij betekent het keurmerk een stimulans om dit idee verder uit te werken en uit te dragen. Deskundigheid is noodzakelijk en nuttig; een juiste bejegening is onmisbaar. Voor de professional in de geestelijke gezondheidszorg geldt; kennis is macht, karakter is meer.

Topzorg

De stichting TOPGGz maakt zich hard voor topklinische zorg in de geestelijke gezondheidzorg, vooral voor die patiënten die in de reguliere ggz niet goed geholpen kunnen worden. Het keurmerk wordt na strenge selectiecriteria toegekend. Sizoo is blij met het keurmerk, maar het betekent niet dat hij nu achteroverleunt. “Voor mij persoonlijk is het een signaal dat we op de goede weg zijn. We hebben nog veel te doen. Ik hoop dat we onze visie op de samenhang tussen persoon, syndroom en professional verder kunnen uitwerken om volwassenen met autisme of ADHD te ondersteunen in het versterken van hun eigen regie. Het keurmerk is een extra stimulans om ons in te blijven zetten voor onze patiënten. Over de criteria voor het TOPGGz keurmerk is goed nagedacht. Iedere afdeling die zich deze criteria ter harte neemt, is goed bezig om toe te werken naar een betere en gezondere ggz, waar mensen die een beroep op ons moeten doen, echt van kunnen profiteren.” Sizoo begon zijn loopbaan lang geleden als officier op een onderzeeër. Die ervaring neemt hij nog steeds met zich mee als het gaat om een rationele benadering van problemen. “Ik vergelijk ons centrum wel eens met een onderzeeboot. We hebben de proefvaart prima doorstaan en nu volgt het echt operationele vaarprogramma!”