Vaardigheden-web ASS ontwikkeld binnen het SCOS

Vanuit het ambulante team van het Specialistisch Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen van Dimence hebben Eveline van der Krift en Suzanne Zandvliet het Vaardigheden-web ASS ontwikkeld.
 
Het Vaardigheden-web ASS maakt inzichtelijk op welke levensgebieden patiënten met autisme moeilijkheden ervaren in het dagelijkse leven.
Het complete behandel- en begeleidingsaanbod van het SCOS is gekoppeld aan de iconen uit het Vaardigheden-web ASS. Als gevolg hiervan kan op een gestructureerde en methodische manier geïnventariseerd worden op welke levensgebieden er hulpvragen bestaan.
Behandeldoelen met bijbehorende interventies kunnen vervolgens worden geformuleerd, welke middels het Vaardigheden-web ASS gedurende de behandeling gemonitord blijven.
 
Het Vaardigheden-web ASS wordt al ingezet binnen Lorna Wing wanneer patiënten worden voorbereid op opname.
 
BijlageGrootte
PDF-pictogram vaardigheden_web_versie_25-3.pdf138.06 KB