Vertraagde diagnose van de ziekte van Huntington in een psychiatrische setting

De ziekte van Huntington wordt gekenmerkt door een triade van neuropsychiatrische symptomen,

motorische stoornissen en cognitieve achteruitgang. Wanneer neuropsychiatrische symptomen

de eerste manifestaties zijn van de ziekte, kan het stellen van de diagnose vertraagd worden. Wij

bespreken de ziektegeschiedenis van drie patiënten in een psychiatrische setting bij wie de diagnose ziekte van Huntington met vertraging werd gesteld.

 

Via onderstaande link is het volledige artikel te lezen:

 

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/59-2017-6-artikel-tak.pdf